Ινστιτούτο Ομορφιάς Μαρία Παλάτου
2310 - 756383 info@palatou.gr